DMV architecten | Galerijschool - DMV architecten

Galerijschool

De galerijschool

Omdat het bruto vloeroppervlak bij onderwijsgebouwen vast ligt is het belangrijk dit oppervlak zo optimaal mogelijk in te zetten voor het onderwijs. Belangrijk hierbij is dat er geen ruimte wordt verspild aan de tarra factor, oftewel gangen, hallen en andere nutteloze ruimten. Dit soort ruimten absorberen veel oppervlak en geld zonder onderwijskundig duidelijk ruimte toe te voegen aan het toch al krappe budget waar de scholenbouw mee uit de voeten moet. Een galerijschool is een school waarbij de groepsruimten 2 aan 2 van buiten worden ontsloten via een garderobe met toiletgroep. Het transport geschiedt dus buitenom. Op de verdieping is hier een galerij voor nodig en zo is de galerijschool ontstaan. Het galerijprincipe voor onderwijsgebouwen als ontsluitingsprincipe is door DMV architecten ontwikkeld en op vele plaatsen uitgewerkt en toegepast.

De voordelen van het galerijschoolprincipe zijn:

  1. De tarrafactor kan worden verkleind van 30-40% naar 20%. Dit levert veel extra ondeerwijsoppervlak op.
  2. Rust in het onderwijsvlak. Door de compartimentering in eenheden van 2 groepen en doordat leerlingen via de galerij naar de speelplaats gaan ontstaat veel rust in het gebouw.
  3. Door de ontsluiting per 2 groepen ontstaat een verschaling. Dit zorgt voor een kleinschaligheidsgevoel.
  4. Doordat men via de entree/garderobe direct in de groepsruimte komt krijgt men een thuisgevoel. De groepsruimte is de thuisbasis van waaruit men uitwaaiert over de rest van het onderwijsoppervlak.
  5. Doordat de galerijen droog dienen te zijn ontstaan dakoverstekken. Wind en weer blijven van de gevel en het zorgt voor duurzaamheid en extra gebruiksmogelijkheden.
  6. Door de galerij is de gevel gemakkelijk schoon te houden.
  7. Flexibiliteit in onderwijsruimten. Verplichte gangen voor vluchtwegen staan flexibiliteit in het onderwijsoppervlak in de weg. De galerijschool vergroot dus de flexibiliteitsmogelijkheden.
  8. Veiligheid in het onderwijsveld. Doordat men direct vanuit de groepsruimten en het aangrenzende onderwijsveld naar buiten kan, zelfs als deze ruimten zich op verdiepingen bevinden, ontstaat een veilige school bij calamiteiten.
  9. Beter afstootbare ruimten. Groepsruimten die via een eigen entree/garderobe met toiletgroep van buitenaf kunnen worden bereikt, kunnen ook eenvoudig worden afgestoten aan derden.