DMV architecten | Visie op architectuur - DMV architecten

Visie op architectuur

 

kantoor4De architectuur put haar inspiratie uit de vragen en opdrachten die aan het beoogde gebouw worden gesteld: waarvoor dient het gebouw (welke functie of functies gaat het vervullen) en welke visuele uitdrukking dient het te krijgen, ook in relatie tot de omgeving?

Een gebouw vraagt niet om een ontwerp dat het product is van de visie van de architect op architectuur. Gevraagd is een architectuur die eenvoudigweg is gegroeid vanuit de vraagstelling, en die vorm heeft gekregen in een programma van eisen en een duidelijke verbinding heeft met de omgeving. Gevraagd is een architectuur die de relaties opzoekt tussen programma en vraagstelling, tussen techniek en beleving, en die de grenzen van het mogelijke opzoekt om dit expressief, inventief en toch zorgvuldig vorm te geven. De keuze dient voort te komen uit de inhoud. Zo maakt architectuur contact met gebruikers en omgeving en blijft het geen geïsoleerde wereld die slechts voor enkelen begrijpelijk is. Het gebouw geeft antwoord op de vragen die eraan gesteld worden.